Umirov, Mukhriddin, Alisher Eshimbetov, Jamshid Ashurov, Kambarali Turgunov, and Khamid Khodjaniyazov. 2023. “Molecular and Crystal Structure Characteristics of 2-Phenylaminotetrahydro-1,3-Thiazepine Hydrochloride and 2-Phenyliminohexahydro-1,3-Thiazepine”. European Journal of Chemistry 14 (1):9-15. https://doi.org/10.5155/eurjchem.14.1.9-15.2345.